Helseforsikring?

Kroppskontroll har avtale med følgende forsikringsselskaper

🟩 Storebrand
🟩 Digicare
🟩 Falck
🟩 If/vertikal helse
🟩 Dnb
🟩 Codan
🟩 Gjensidige
🟩 Trygg
🟩 Eika
🟩 Nordic Netcare


Hvordan benytte helseforsikring

Kontakt ditt forsikringsselskap og opprett en sak. Du vil få tilsendt et saksnummer.


Book online her


Trenger du veiledning for å bruke din helseforsikring? Send oss en e-post på post@kroppskontroll.no

Screenshot 2021 10 11 1820453212

Alltid 595,-

Lange åpningstider

Osteopati, fysioterapi og kiropraktikk