Våre smittevernrutiner

Du skal kunne føle deg trygg når du er på behandling hos oss.


For å ivareta tryggheten til både deg og våre behandlere, har vi innført en rekke smitteverntiltak i våre klinikker. Vi har utarbeidet tydelige rutiner for alle våre ansatte og terapeuter.

KK MAG 7493

Tiltak som vi har iverksatt i våre klinikker

●Etablerte soner for håndhygiene og desinfeksjon i ventelokalet og inne på hvert behandlingsrom.
●To meters avstand på plassene i venterommet (maks 2 personer)
●Plastkrus til drikkevann er fjernet fra fellesarealet
●Bruk av munnbind både for pasienter og terapeuter.
●Grundig desinfeksjon av behandlingsrommene før og etter hver behandling
●Unngå bruk av mobiltelefon i klinikken, da dette kan være en smittekilde
●Kun pasienter i venterommet, en evt. ledsager venter utenfor
●Vi håndhilser ikke på pasientene
●Vi unngår nærkontakt ansikt til ansikt under behandling, der det er mulig.
●Du oppfordres til å vaske hender når du kommer inn i klinikken før behandling, og førdu forlater klinikken etter behandlingen.
●Vi vasker jevnlig hele klinikken
●Tydelig skilting om våre retningslinjer finnes også i klinikk

OBS:
Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller isolasjon, ønsker viikke at du møter opp til avtalt time. Ring og avbestill timen, eller avbestill online dersom dettegjelder deg. Du kan alltids bestille ny time når du er frisk, eller ute av karantene.

Vi vil kontinuerlig oppdatere våre tiltak i tråd med føringene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.


Vi takker for ditt samarbeid.

Hilsen,
Kroppskontroll