Redusere stress

De fleste opplever stress i hverdagen. Det gjør at vi skjerper oss litt ekstra i situasjoner som kan være utfordrende – på den måten blir vi i stand til å yte litt mer når det trengs. De fleste håndterer stress godt, men dersom vi blir utsatt for stress over en lengre periode, kan det medføre helseproblemer.

Stress påvirker nervesystemet ved at binyrebarken skiller ut stresshormonene (adrenalin og kortisol) som gir økt blodtrykk. Dårlig stressmestring kan resultere i dårlig hukommelse, angst, depresjon og muskel- og leddsmerter.

Ved å påvirke spesifikke områder i kroppen kan vi redusere stress i nervesystemet, øke sirkulasjon og gi tips/råd for bedre stresshåndtering. Dersom du ønsker hjelp til å kartlegge årsaker og videre behandling for plager forårsaket av stress, anbefaler vi å bestille time hos vår osteopat eller massør.

Behandlinger relatert til redusere stress:

Osteopati