Personvernerklæring

Sist oppdatert: 10.12.2020

Kontor Barcode

1. Behandlingsansvarlig

Kroppskontroll (KK) er på vegne av selskapet Kroppskontroll AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.


2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende opplysninger om våre kunder: navn, telefonnummer og e-postadresse via bestilling av behandling gjennom vår hjemmeside. Informasjonen blir lagret i et kryptert og sikkert journalsystem.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser og oppdrag som helseaktør etter avtale og godkjennelse av deg.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle og aktivere behandling og oppfølging av deg. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Annet grunnlag for behandlingen er knyttet til å skape en sikker tjeneste og brukeropplevelse av våre tjenester. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

6. Bruk av informasjonskapsler

Når du besøker våre nettsider samler vi inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider. Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene.

Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse våre nettsider og tjenester til brukernes antatte behov.Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).

Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.


7. Informasjon om vår bruk av cookies

Bruk av informasjonskapsler til analyse, brukervennlighet og markedsføring:

Vi bruker informasjonskapsel (cookies) for å bedre brukeropplevelsen av nettsiden vår. Dette er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Vi bruker denne informasjonen til å se hvordan sidene våre blir brukt og finne ut mer om hvordan vi kan forbedre oss.

Kontaktskjema:

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-postadresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager for å administrere informasjonskapsler.

Google Analytics

Dette er vårt analyseprogram. Vi bruker det for å se hvor brukere av siden kommer fra, hvordan siden blir brukt, hvilke sider som blir besøkt eller ikke besøkt. Denne informasjonen bruker vi for å gjøre vurderinger for forbedringer.

Facebook Pixel

Vi benytter oss av en Facebook pixel for markedsføring. Dette bruker vi dersom vi ønsker å nå deg som har vært på vår side.

Slik kan du unngå cookies:

Dersom du ønsker å unngå cookies, kan du deaktivere bruken av disse i din nettleser. Les her for å lære hvordan du kan deaktivere cookies på din nettleser: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Du kan også slette alle cookies manuelt i din nettleser.

8. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller i sammenheng med kommunikasjon og markedsføring ser det som fordelaktig for å signalisere vårt helsetilbud ut til deg. Ved bestilling av et av KKs produkter og / - eller tjenester, anser KK at du har et aktivt kundeforhold til oss. Med det, mottar du relevant og nyttig innhold og tips på e-post og/eller SMS. Dette kan til enhver tid enkelt avbestilles/fjernes ved å fjerne abonnement i første e-post. Ta også kontakt med personvernombud@kroppskontroll.no om ønsket.

9. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med bestilling og dine kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

10. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

11. Personvernombud

Vi har et personvernombud, fungerende som klinikkeier og daglig leder per tid, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

12. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger i vårt journalsystem. Dessuten vil vi kontinuerlig ivareta dine rettigheter og personvern gjennom å følge de retningslinjene og oppdateringene som til enhver tid gjelder.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: personvernombud@kroppskontroll.no

Med vennlig hilsen,
Kroppskontroll AS