Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling

Endelig tilgjengelig på vår klinikk i Skøyen.

Formål


Trykkbølgebehandlingen brukes luftkompressorer til å danne mekaniske trykkbølger som sender trykk inn mot skadet vev i huden. Behandling medfører mikroskader i vevet for å prosessere raskere bedring ved at kroppen lager nytt vev på området.

Når benytter man seg av det?


Seneplager som evalueres som bærende og / eller kroniske over lengre tid hos pasienter med tilfeller av over – eller feilbelastning kan benytte seg av behandlingen. Andre tilstander kan også være lignende plager i skulder, musearm, tennisalbue, runners knee, beinhinnebetennelse og en rekke andre tilstander.

Våre behandlere identifiserer hvorvidt dine helseplager vil dra nytte av behandlingen og i samråd med deg, gå videre med trykkbølgebehandling.
Behandlingsforløp – frekvens og tid
Antall behandlinger vil variere ut ifra tilstand og effekt. Trykkbølgebehandling utføres ofte 1 gang i uken i 1-2 mnd. Isolert sett tar trykkbølgebehandlingen ca. 2-3 minutter.

Er det smertefullt med trykkbølgebehandling?


Våre behandlere justerer apparatet til et individuelt nivå, og behandlingen skal typisk medføre noe smerter, men justeres til et tolerant nivå.

Book time på dagen med kort ventetid og lange åpningstider - alltid 695,-. Og 895,- for trykkbølgebehandling.

Trykkbølgebehandling kan hjelpe mot disse plagene: