Bivirkninger av behandling

Det kan oppstå reaksjoner i kroppen – som er forbigående. Eksempler er noe smerteøkning, tretthet og uopplagthet. Vi erfarer at det kan forekomme opptil 1-5 dager etter behandling. Om det varer noe lenger enn dette er det fint om du kontakter oss.