Helseforsikring

Du kan bruke din helseforsikring

Over lang tid har vi opparbeidet en god relasjon til forsikringsselskaper. Tilbakemeldingen er at Kroppskontroll leverer behandling av god kvalitet, kort ventetid og bedring også ved svært komplekse problemstillinger.

Det gjelder utfordringer relatert til hverdag, kontor og idrett.

Kroppskontroll helseforsikring storebrand falck Dnb protector nordic netcare gjensidige tryg vertikal helse storebrand eika conda if avonova euro accident codan 3