Smittevernstiltak

Kjære kunder - vi holder fortsatt åpent💚

Som dere vet så har det blitt innført enda strengere tiltak for å forhindre spredning av det muterte viruset. Kroppskontroll er ikke berørt av disse tiltakene, men har innført enda strengere smitteverntiltak i våre klinikker.

KK MAG 7493

Tiltak som vi har iverksatt i våre klinikker

 1. Etablerte soner for håndhygiene og desinfeksjon i ventelokalet og inne på hvert behandlingsrom
 2. MAKS 2 person i venterommet
 3. Bruk av munnbind både for pasienter og behandlere
 4. Grundig desinfeksjon av behandlingsrommene før og etter hver behandling
 5. Unngå bruk av mobiltelefon i klinikken, da dette kan være en smittekilde
 6. Kun pasienter i venterommet, en evt. ledsager venter utenfor
 7. Vi unngår nærkontakt ansikt til ansikt under behandling, der det er mulig.
 8. Du oppfordres til å vaske hender når du kommer inn i klinikken før behandling, og før du forlater klinikken etter behandlingen.
 9. Vi vasker jevnlig hele klinikken
 10. Tydelig skilting om våre retningslinjer finnes også i klinikk

  OBS:
  Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller isolasjon, ønsker vi ikke at du møter opp til avtalt time. Ring og avbestill timen, eller avbestill online dersom dette gjelder deg. Du kan alltids bestille ny time når du er frisk, eller ute av karantene.

  Vi vil kontinuerlig oppdatere våre tiltak i tråd med føringene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.


Ta vare på deg selv og de rundt deg❤️️

Varm hilsen fra oss i
Kroppskontroll